Skip to content

Guru

DATA GURU DAN KARYAWAN
MTs DARUL ULUM SURUH
TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022
No NAMA TEMPAT & TGL LAHIR STATUS Bidang Studi TMT MENJADI GURU Pendidikan Terakhir Tugas Tambahan
TEMPAT TGL LAHIR CPNS/PNS/GTY/GTTY
1 Solichin, S.PdI. Kab. Semarang 02 Desember 1983 GTY B. Inggris, PKN 2015 S1 Kepala Madrasah
2 Hj. Siti Ngatikoh, S.PdI. Kab. Semarang 03 Maret 1963 PNS Al Qur’an Hadist 1993 S1 Waka Kurikulum I
3 M. Chazim Kab. Semarang 01 Mei 1963 GTY Fiqih 1990 SLTA
4 M. Musta’in Kab. Semarang 12 Mei 1966 GTY SKI, B. Jawa 1993 SLTA BP
5 Siti Masrifah, S.Ag. Kab. Semarang 26 Juni 1973 GTY IPS 1999 S1 Wali Kelas, Perpus
6 Sita Khasunah, S.Pd. Kab. Semarang 01 Februari 1980 GTY IPA 2004 S1 Wali Kelas, Bendahara, Lab. IPA
7 M. Abdul Haris, S.S. Kab. Semarang 07 Desember 1966 GTY Bahasa Arab 1995 S1 Wali Kelas
8 Abbas Maftuch Kab. Demak 03 Februari 1954 GTY Aqidah Akhlak, Fiqih 2006 SLTA
9 Karmani, S.Ag. Kab.Semarang 15 Maret 1971 GTY SKI 2007 S1 Wali Kelas
10 M. Ikhwanudin Kab. Semarang 29 September 1974 GTY Penjasorkes 1998 SLTA Wali Kelas, Waka Humas, Penjaga
11 Umi Zumroh Kab. Semarang 08 Juli 1964 GTY Seni Budaya 2000 SLTA Ka Tu, Wali Kelas
12 Listinawati, S.Pd. Kab.Semarang 24 Oktober 1987 GTY IPA 2010 S1 Wali Kelas, OPS
13 Arwan, S.Pd. Boyolali 05 Juni 1987 GTY Bahasa Inggris 2011 S1 Waka Kesiswaan, Wali Kelas, Lab. Kom
14 Muhammad  Zamil, S.Ag. Kab.Semarang 20 Juni 1977 GTY IPS 2016 S1 Waka Sarpra, Wali Kelas
15 Pipit Kartika Ratri, S.Pd. Ujung Pandang 19 Agustus 1990 GTY Matematika 2017 S1 Wali Kelas, Waka Kurikulum II
16 Ahmad Daris Khoironi, S.PdI. Kab.Semarang 18 Desember 1983 GTY Bahasa Arab, IPS 2018 S1 Wali Kelas
17 Ngumdatul Qori’, S.PdI. Grobogan 05 Juni 1994 GTY Prakarya, Al Qur’an Hadist 2018 S1 Wali Kelas, UKS
18 Asri Budhi Astuti, S.Pd. Grobogan 27 Agustus 1970 GTY Bahasa Indonesia, PKN 2019 S1 Wali Kelas
19 Migiyawati, S.PdI. Boyolali 13 Maret 1986 GTY Bahasa Inggris 2004 S1 UKS dan Wali Kelas
20 Tri Mulyaningsih, S.Pd. Salatiga 23 Mei 1996 GTY Matematika, Prakarya 2019 S1 Wali Kelas/Waka Kesiswaan II
21 Dwi Istianasari, S,Pd. Kab. Semarang 26 September 1996 GTY Matematika, Prakarya 2020 S1 Wali Kelas
22 Muhammad Nur Kholiq, S.Pd. Kab. Semarang 15 Maret 1995 GTY Aqidah Akhlak, BTA 2020 S1 Wali Kelas
23 Sri Handayani, S.Pd. Kab.Semarang 11 Oktober 1983 GTY B. Indonesia 2020 S1 Wali Kelas
24 Muhammad Farid Wijdan, S.Pd. Kab.Semarang 04 Maret 1995 GTY Penjasorkes, PKn 2020 S1 Wali Kelas
25 Endah Nur Hidayati, S.Pd. Semarang 17 Agustus 1998 GTY IPA, Seni Budaya 2021 S1 Wali Kelas
26 Joko Sutrisno, S.Pd. Kab. Semarang 28 April 1991 GTY PKN, B. Indonesia 2021 S1 Wali Kelas
27 Muhammad Ridho, S.Pd. Kab. Semarang 02 Mei 1999 GTY B. Indonesia 2021 S1 Wali Kelas
28 Luthfia Azka Arrohmah Boyolali 11 Maret 2003 PTY SLTA
29 M. Sohibul Liwail Chamdi, S.Pd. Salatiga 10 Maret 1999 PTY S1